Yin Xia & Joanne – Putrajaya ROM

Couple : Yin Xia & Joanne
Chief Photographer : Alan Leong
Registration Venue :National Registration Department (Putrajaya JPN)